עמוד הבית

כל המזמין בדיקה לקניה תינתן *הנחה של 50% על בדיקת מערכות ממוחשבות ואלקטרוניות (בדיקה חדשנית ומתקדמת) בלעדי.